TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER

Geç Orta Çağda önde gelen teknolojik gelişmeler, ateşli silahlar, optik ve denizcilik aletleri, mekanik saatler ve matbaanın icadı oldu.

Ateşli Silahlar ve Top

Topun ve ateşli silahların icadı, Avrupa tarihinin akışında önemli bir köşe taşını oluşturdu. Aslında barut oldukça eski bir Çin icadıydı; Avrupalı ise bunu, ateşli silah üretiminde kullanan oldu. 15. Yüzyılın ortalarında toplar geliştirilecek, bu da savaşın doğasını değiştirecekti. Osmanlılar, İstanbul’u ele geçirmek için ağır toplar kullanacak, Fransızlar da Bordo’da aynı şeyi yaparak Yüz Yıl Savaşını kazanacaklardı. Ayrıca toplar, baş kaldıran aristokratların taştan kalelerine saklanmalarını zorlaştırarak ulusal monarşilerin de güç kazanmasını sağlayacaktı.

Denizcilik Aletleri

Optik ve denizcilik aletlerindeki ilerlemeler Geç Orta Çağda yaşanan teknolojik gelişmelerin ikinci önemli grubu oldu. İlk kez 1280’lerde icat edilen gözlükler, 14. Yüzyılda giderek mükemmelleştirildiler. 1300 civarında, manyetik pusulanın kullanıma girmesi de İtalya ile Kuzey Avrupa arasında doğrudan deniz ticaretini başlatmanın ötesinde, gemilerin Atlantik Okyanusuna açılmalarına olanak tanıdı ve Avrupa monarşilerinin denizaşırı genişlemesinin temelini oluşturdu.

Mekanik Saatler

Prague 600 Year Old Medieval Clock

600 YILLIK MEKANİK SAAT, PRAG

Zytglogge Bern Clock Tower

MEKANİK SAAT KULESİ (ZYTGLOGGE), BERN

Mekanik saatler 1300’den kısa bir süre önce icat edilmişlerdi. İlk örnekleri o kadar pahalıydı ki, ancak kentlerin kamu binalarına yerleştiriliyordu. Bunların icadı, iki önemli etki yaratacak, günü kesin zaman dilimlerine ayırıp gündelik yaşamın akışını denetlemenin yanı sıra insanların her çeşit karmaşık makineye ilgisini uyaracaktı.

Baskı Makinesi

Johannes Gutenberg Printing Press

GÜTENBERG BASKI MAKİNESİ

Johannes Gutenberg Printing Press

GÜTENBERG BASKI MAKİNESİ

1450’lerde icat edilen matbaa ise, Avrupa kültüründe köklü değişikliklerin yolunu açtı. Baskı makinesinin icadı ve parşömen yerine kağıdın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte basılan kitapların maliyeti, el yazması olanların beşte birine düşecek, bu sayede oluşacak kitap kültürü de, Avrupa yaşam biçiminin temel unsuru olacaktı. 1500’lerden itibaren insanlar, her çeşit kitabı satın alıp okuyabilir duruma gelmişlerdi. 16. Yüzyılın başta gelen dini reformcusu Martin Luther, broşürlerini matbaada bastırıp dağıtacak ve kısa zaman içinde çok sayıda takipçi kazanacaktı.

Saatler, kitaplar, ateşli silahlar, pusulalar ve okyanus ötesi gemileri üretebilme teknolojisiyle Batı Avrupa, henüz Orta Çağın sonuna varmadan, yerküreye egemen olacak imkanlara kavuşmuştu bile.