FARKLI BİR AÇI

Yıllar boyu çeşitli üniversitelerde verdiğim derslerden ve kamu ile özel sektör kurumlarında yöneticiliğin kazandırdığı deneyimlerden yararlanarak oluşturduğum konferans ve seminerle büyük ve kurumsal şirketlerin hizmet içi eğitimlerinde görev aldım. Konferanslarımın temel hedefi, kurum içi yöneticilik eğitimlerinde eksik kaldığını düşündüğüm bir vizyonu katılımcılara sunabilmek. Çalışma hayatına ilişkin gözlem ve izlenimlerim yeni kuşak yönetici ve yönetici adaylarının 21. Yüzyıl başında içinde çalıştıkları ortamı değerlendirmede bütünsel bir perspektife giderek daha fazla gereksinim duyacakları yönündeki kanımı her geçen gün pekiştiriyor.

Öğrenme Yolcuğu başlıklı seminerin hedefi ise, 21. Yüzyıl insanının yaşam koşullarını ve çalışma ortamını çerçeveleyen, onun zihnini ve zihniyetini oluşturan eğilimleri anlamak ve geleceğe dönük bir yol haritası çıkarmak. Bunun için de, modern toplumun dinamiklerini kavramak, iktisadi, siyasal, düşünsel, bilimsel ve sanatsal yönleriyle insan serüveninin bütünlüğünü görmek ve insanı ‘modern’ kılan tüm yapı taşlarını belirlemek gerekiyor.

KONFERANSLAR

Tüm konferanslarımın ana teması DÖNÜŞÜM SORUNU. Her bir konferans, farklı bir perspektiften dönüşümün farklı görünümlerini ele almakta, bunun yaşamımızda ve çalışma hayatımızda kendisini nasıl dışa vurduğunu, bizleri ne tür tehdit ve fırsatlarla karşı karşıya bıraktığını, zihin ve zihniyetimizi ne yönde etkilediğini ve gelecek kuşakları nasıl biçimlendireceğini tartışmakta.

HEGEL’İ DİNLEMEK – BEETHOVEN’I OKUMAK
Birbirleriyle yer değiştirebilen bir duygular dünyası arayışı, Kandinsky’nin deyimiyle ‘synaestesia’. Kandinsky müzik ile rengi eşitleyip, resimlerin ‘duyulması’, müziğin de ‘görülmesi’ gerektiğini savunur. Onun bu arayışı benzeri, konferans boyunca diyalektik düşünce, senfoninin sonata formu içinde duyurulmaya çalışılmaktadır. Konferansın ilk yarısında, gerçeği karşıt unsurlardan oluşan bir bütün olarak algılamanın, yani ona ‘ve / ve de”‘ biçiminde yaklaşmanın, ‘ya / ya da’ düşünce tarzı karşısındaki üstünlüğü tartışılmaktadır. İkinci yarıda ise, karşıt unsurlardan oluşan insan gerçeği, Beethoven’ın 9. Senfonisinin 4. Bölümünde dinlenmektedir.

KÜRESELLEŞMENİN GÖRÜNÜMLERİ
Yeniden Tanımlanan Dünya
Küreselleşmenin Siyasal ve Kültürel Boyutları
Küreselleşmenin Teknolojik ve İktisadi Boyutları
Yeni Küresel İş-bölümünde Türkiye

DEĞİŞİM YÖNETİMİ – SONSUZ DEĞİŞİM SÜRECİNİ ANLAMAK
Newton’cu Bakışın Sınırları
Einstein’ın Cüretkâr Kurgusu ve Quantum Fiziğinin Öğrettikleri
Doğa Bilimlerinden Yaygın Kültüre
Zihin Ve Zihniyetimizde Dönüşüm
Sonsuz Değişim Sürecini Yönetmek

KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL YÖNETİCİ
Tarih Yoksunu Kuramlar: Fukuyama – Barber – Huntington
İletişim Teknolojileri ve Engelleri Kalkan Dünya
Yeni Uluslararası İş-bölümünün Gerektirdiği Yönetici Tipi
Çok-Kültürlü Ortamın Çalışanları

REFERANSLAR

 • Hizmet İçi Elektronik Ortamda Ders Açılan Kuruluşlar: Turkcell İletişim Hizmetleri, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon, Türk Hava Yolları, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Coca Cola Türkiye, Bilim İlaç, Hugo Boss Tekstil Sanayii.
 • Yüz Yüze Eğitim Verilen Kuruluşlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilim İlaç, Hugo Boss Tekstil Sanayii, Turkcell İletişim Hizmetleri, Elginkan Holding, Vestel Şirketler Grubu, Zorlu Holding, Hava Harp Akademisi, Li&Fung Limited Şirketi, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uçak Sanayi, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Vodofone Telekomünikasyon, Yapı Kredi Bankası, Unsped Gümrük Müşavirliği, Doğuş Holding.
 • Yabancı Guruplara Yönelik Konferans Düzenlenen Kuruluşlar: TÜSSİDE ve TÜBİTAK.
Garanti Bankası Süleyman Gedik Konferans İstanbul Eğitim Kurumsal

GARANTİ BANKASI: HEGEL – BEETHOVEN

Süleyman Gedik Tüsside Tübitak Bosna Bosnia Konferansı Gebze

TÜBİTAK BOSNA KONFERANSI

ÖĞRENME YOLCULUĞU

Öğrenme Yolculuğu seminerinde amaç, 21. Yüzyıl insanının yaşam koşullarını ve çalışma ortamını çerçeveleyen, onun zihnini ve zihniyetini oluşturan eğilimleri anlamak, modern toplumun dinamiklerini kavramak, iktisadi, siyasal, düşünsel, bilimsel ve sanatsal yönleriyle insan serüveninin bütünlüğünü görmek ve insanı ‘modern’ kılan tüm yapı taşlarını belirlemektir.

EĞİTİMİN HEDEFİ

 • Toplumsal dönüşümün bütünselliğini anlayan, bunun bugünkü sonuçlarını değerlendirebilen bir kavrayışı uyarmak;
 • Mevcut küreselleşme sürecinin olası farklı perspektiflerini değerlendirmek;
 • Yeni uluslararası iş-bölümünün gerektirdiği çalışan ve yönetici becerilerini tartışmak.

NEDEN ÖĞRENME YOLCULUĞU?

Konferans TAI Ankara

TAI KÜRESEL YÖNETİCİ KONFERANSI

EĞİTİMİN SÜRESİ

Yolculuk her biri yarım günlük dört bölümden oluşmaktadır:

 1. Yeniden Tanımlanan Dünya: Küreselleşmenin mevcut durumu siyasal, kültürel, teknolojik ve ekonomik boyutlarıyla tartışılıyor; bu noktaya nasıl gelindiği sorgulanıyor ve iki günlük yol haritası çıkarılıyor.
 2. Modernitenin Yapı Taşları: Modern toplumun yapı taşları, estetik değerlerinden bilgi kuramına, hümanist etiğinden aydınlanmacı değerler sistemine, iktisadi altyapısından demokrasi anlayışına uzanan geniş bir kapsamda bir araya getiriliyor.
 3. Kurbanın Dansı: 20. Yüzyılın bilim ve teknolojide yarattığı gelişmelerle savaşların yol açtığı felaketlerin ‘modern’ üzerindeki etkileri ele alınıp sorgulanıyor.
 4. Post-modern Durum: 20. Yüzyıl sonunda ‘modern’in yapı taşlarındaki dönüşümler gene aynı çerçevede, yani estetik anlayışından aydınlanmacı değerler sistemine, bilgi kuramından demokrasi anlayışına varan geniş bir alanda ele alınıyor ve bunların zihin ve zihniyetimizde yarattığı değişiklikler tartışılıyor.

Birinci Gün

 • Yeniden Tanımlanan Dünya (9:30 – 10:45): Küreselleşmenin Siyasal, Kültürel ve Teknolojik Görünümleri
 • Yolculuk Haritası (11:00 – 12:30): Tanrı Merkezli Toplumdan İnsan Merkezli Topluma
 • Dünya Ekonomisinin Oluşumu (13:30 – 14:30)
 • Bilimsel Devrim ve Bilimde Yöntem Sorunu (14:45 – 16:15): Klasik Bilim ve Modern Toplum
 • Aklın Işığındaki Dünya (16:30 – 17:30): Aydınlanma Düşüncesi ve Modern Toplumun Kültürel Ortamı

İkinci Gün

 • Her Şey Akar (9:30 – 10:45): Karşıtlarla Düşünmek
 • Kurbanın Dansı (11:00 – 12:30): Bilim ve Sanatlar, Quantum Mekaniği ve Görelilik Kuramı
 • Post-modern Durum (13:30 – 16:15): Bilgi Nedir? Ne Bilgidir? Bilgi Kuramından Demokrasi Anlayışına
 • Eğitilen İnsan / Öğrenen İnsan (16:30 – 17:30): Sonsuz Değişim Sürecini Yönetmek

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcının:

 • Baktığını görmek, işittiğini duymak, yönettiğini anlamak ve anladığını sorgulamak yeteneklerini geliştirmesini;
 • Zihinsel ve toplumsal dönüşümün bütünselliğini kavramasını ve bunun gündelik yaşamdaki sonuçlarını değerlendirmesini;
 • Eğitilen değil, öğrenen insan olarak yaşama anlam kazandırmasını;
 • Hayal gücünü, ezber, tekrar, gelenek ve alışkanlıkların önüne alıp zenginleştirmesini;
 • Yönetme kabiliyetini yanal güçlerin desteğini alarak geliştirmesini;
 • Hoşgörüyü ve demokratik davranışı kişiliğinin yapı taşlarına dönüştürmesini;
 • Kuşaklar, cinsel kimlikler ve etnik gruplar arasındaki ilişkilere özgürlükçü bir açıdan yaklaşabilmesini, desteklemektir.
Süleyman Gedik Garanti Emeklilik Eğitimi Bodrum Türkiye Kurumsal

GARANTİ EMEKLİLİK ÖĞRENME YOLCULUĞU

Suleyman Gedik Anadolu Bankası Ogrenme Yolculugu İstanbul

ANADOLUBANK ÖĞRENME YOLCULUĞU

KATILIMCI PROFİLİ

Bu eğitim, kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki belli pozisyonlara yönelik olmayıp, kültürel doyum ve vizyon genişliğine ulaşmak isteyen çalışanları hedefler. Bu bağlamda, yöneticilere, yaratıcı düşünmeye ihtiyaç gösteren mesleklerde çalışanlara ve çok seyahat edip farklı kültürlerden insanlarla iletişim halinde olan kurum mensuplarına öncelik verilmesi önerilir. Verimli bir bilgi paylaşımı için ideal grup sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

REFERANSLAR

 • Öğrenme Yolculuğu Türk Telekom’un orta ve üst düzey yönetici personeline İstanbul’da dört kez tekrarlandı ve kuruluşun Ankara, Adana ve İzmir Bölge Müdürlüklerine götürüldü.
 • Konferans aynı kapsam ve içeriğiyle Vestel Şirketler Grubunun orta düzey yönetici yetiştirmeye yönelik İnsan Gücü ve üst düzey yönetici hazırlamaya dönük Yönetim Gücü programlarında yer aldı ve eğitime katılan şirket yöneticilerinin isteği çerçevesinde tüm müdür ve müdür üstü kadrolara dört kez tekrarlandı.
 • Zorlu Holding yolculuğu, hem teknik hem de lojistik kadroları için, sekiz kez yineledi.
 • Anadolu Bankası ile Garanti Bankası sayesinde bankacılık sektöründe de ilgi gören Öğrenme Yolculuğu, katılımcıların bölge ve şube müdürleri olduğu oturumlarla defalarca tekrarlandı ve kurumların yıllık eğitim programlarında yer aldı.

Öğrenme Yolculuğu dahil tüm eğitim ve konferanslar bunları alan kurum ve kuruluşların belirlediği mekanlarda verilmektedir. Daha fazla bilgi için info@suleymangedik.com adresine başvurulabilir.

EĞİTİMCİ PORTFÖYÜNDEN